Stichting | Matthäus-Passion Huizen

Stichting

Het bestuur van de stichting Matthäus-Passion Huizen bestaat uit:

 • Marianne Verhage-van Kooten, voorzitter
 • Michiel Pot, pr, communicatie & marketing
 • Eduard Rebel, muziek
 • Jan Schipper, penningmeester
 • Bea Tromp, secretaris en muziek
 • Jacob Westland, logistiek
 • Piet Wouda, logistiek

COMITE VAN AANBEVELING:

 • Jos van Dijk, makelaar OG
 • Ds Gerben Roest, predikant PKN
 • Rutger Siersma, Siersma Wijnadvies
 • Johan Westland, dir. Vreeswijk & Koebrugge Bouwmaatschappij B.V.

ANBI-STATUS
Afbeelding voor contentpagina

De stichting Matthaus-Passion Huizen is door de overheid formeel erkend als een ANBI. De afkorting staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Wat betekent dat? U kunt een gift aan de stichting overmaken en die schenking kunt u voor de belasting aftrekken. Ook de stichting is vrijgesteld van het betalen van belasting. Ieder bedrag, eenmalig of periodiek, dat u ons schenkt, komt geheel ten goede aan de realisering van de Matthäus-Passion in Huizen.

De financiële verantwoording  wordt opgemaakt binnen zes maanden na het beëindigen van het boekjaar (is gelijk aan een kalenderjaar) en wordt op deze website gepubliceerd. Ook kunt u dan het jaarverslag inzien. Meer over de ANBI in het algemeen kunt u hier vinden.

%d bloggers liken dit: