Stichting - Matthäus-Passion Huizen

Stichting

Het bestuur van de stichting Matthäus-Passion Huizen bestaat uit:

 • Marianne Verhage-van Kooten, voorzitter
 • Eduard Rebel, penningmeester & muziek
 • Bea Tromp, secretaris & muziek
 • Jacob Westland, logistiek
 • Piet Wouda, logistiek
 • Evert van Vliet, fondswerving
 • Hester Westland, PR, Communicatie & Marketing

AMBASSADEURS:

 • Anita Campbell, Sportplatform Huizen
 • Agnes Haverkort, voorzitter Winkeliersvereniging Hart van Huizen
 • Pauline Gmelig Meijling, directeur Bibliotheek Huizen
 • Palle Fuhr Jørgensen, Groot Omroepkoor Hilversum
 • Bas van der Graaf, predikant PKN
 • Tanja de Ruijter, Rector Huizermaat
 • Rutger Siersma, Siersma Wijnadvies
 • Berry Westland, directeur Vreeswijk & Koebrugge Bouwmaatschappij B.V.
 • Jolanda Westrum, directeur VWC

ANBI-STATUS
Afbeelding voor contentpagina

De stichting Matthäus-Passion Huizen is door de overheid formeel erkend als een ANBI. De afkorting staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Wat betekent dat? U kunt een gift aan de stichting overmaken en die schenking kunt u voor de belasting aftrekken. Ook de stichting is vrijgesteld van het betalen van belasting. Ieder bedrag, eenmalig of periodiek, dat u ons schenkt, komt geheel ten goede aan de realisering van de Matthäus-Passion in Huizen.

De financiële verantwoording  wordt opgemaakt binnen zes maanden na het beëindigen van het boekjaar (is gelijk aan een kalenderjaar) en kunt u HIER vinden. Ook kunt u dan het jaarverslag inzien. Meer over de ANBI in het algemeen kunt u HIER vinden.

De stichting is ook aangesloten bij het Cultuurplatform van de Gemeente Huizen.