Stichting – Matthäus-Passion Huizen

Stichting

De Missie en Visie van de Stichting

Wij willen de uitvoering van de Matthäus-Passion voor Huizen behouden. Een project waarbij de zangers van de koren uit Huizen komen of met Huizen verbonden zijn. De leden van het projectkoor worden middels een auditie geworven. Daaraan voorafgaand vindt een meezinguur plaats zodat zangers kunnen beleven of dit echt iets voor ze is.

Naast het geven van het concert in de Stille Week vinden er andere projecten plaats die in relatie staan tot Bach. Er wordt met het middenveld van Huizen verbinding gezocht om samen projecten te ontwikkelen op weg naar de uitvoering. De slogan Passie Verbindt staat daarin centraal. Via de scholen worden ook jongeren betrokken.

Het bestuur van de stichting Matthäus-Passion Huizen bestaat uit:

  • Marianne Verhage-van Kooten, voorzitter & communicatie & projecten
  • Eduard Rebel, penningmeester & projecten
  • Bea Tromp, secretaris & muziek
  • Piet Wouda, logistiek
  • Evert van Vliet, fondswerving

AMBASSADEURS:

   • Anita Campbell, Sportplatform Huizen
   • Agnes Haverkort, voorzitter Winkeliersvereniging Hart van Huizen
   • Palle Fuhr Jørgensen, Groot Omroepkoor Hilversum
   • Bas van der Graaf, predikant PKN
   • Tanja de Ruijter, Rector Huizermaat (mavo/havo/vwo/gymnasium)
   • Rutger Siersma, Siersma Wijnadvies
   • Kees Teeuwissen, Kreston Lentink Corporate Finance
   • Berry Westland, directeur Vreeswijk & Koebrugge Bouwmaatschappij B.V.

ANBI-STATUS
Afbeelding voor contentpagina

De stichting Matthäus-Passion Huizen is door de overheid formeel erkend als een ANBI. De afkorting staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Wat betekent dat? U kunt een gift aan de stichting overmaken en die schenking kunt u voor de belasting aftrekken. Ook de stichting is vrijgesteld van het betalen van belasting. Ieder bedrag, eenmalig of periodiek, dat u ons schenkt, komt geheel ten goede aan de realisering van de Matthäus-Passion in Huizen.

De financiële verantwoording  wordt opgemaakt binnen zes maanden na het beëindigen van het boekjaar (is gelijk aan een kalenderjaar) en kunt u HIER vinden. Ook kunt u dan het jaarverslag inzien. Meer over de ANBI in het algemeen kunt u HIER vinden.

De stichting is ook aangesloten bij het Cultuurplatform van de Gemeente Huizen.