Stichting – Matthäus-Passion Huizen

Stichting

Het bestuur van de stichting Matthäus-Passion Huizen bestaat uit:

  • Marianne Verhage-van Kooten, voorzitter & communicatie & projecten
  • Eduard Rebel, penningmeester & projecten
  • Bea Tromp, secretaris & muziek
  • Piet Wouda, logistiek
  • Evert van Vliet, fondswerving

AMBASSADEURS:

   • Anita Campbell, Sportplatform Huizen
   • Agnes Haverkort, voorzitter Winkeliersvereniging Hart van Huizen
   • Pauline Gmelig Meijling, directeur Bibliotheek Huizen
   • Palle Fuhr Jørgensen, Groot Omroepkoor Hilversum
   • Bas van der Graaf, predikant PKN
   • Tanja de Ruijter, Rector Huizermaat (mavo/havo/vwo/gymnasium)
   • Rutger Siersma, Siersma Wijnadvies
   • Kees Teeuwissen, Kreston Lentink Corporate Finance
   • Berry Westland, directeur Vreeswijk & Koebrugge Bouwmaatschappij B.V.

ANBI-STATUS
Afbeelding voor contentpagina

De stichting Matthäus-Passion Huizen is door de overheid formeel erkend als een ANBI. De afkorting staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Wat betekent dat? U kunt een gift aan de stichting overmaken en die schenking kunt u voor de belasting aftrekken. Ook de stichting is vrijgesteld van het betalen van belasting. Ieder bedrag, eenmalig of periodiek, dat u ons schenkt, komt geheel ten goede aan de realisering van de Matthäus-Passion in Huizen.

De financiële verantwoording  wordt opgemaakt binnen zes maanden na het beëindigen van het boekjaar (is gelijk aan een kalenderjaar) en kunt u HIER vinden. Ook kunt u dan het jaarverslag inzien. Meer over de ANBI in het algemeen kunt u HIER vinden.

De stichting is ook aangesloten bij het Cultuurplatform van de Gemeente Huizen.