Passie Verbindt – Matthäus-Passion Huizen

Passie Verbindt

De Huizer Matthäus-Passion – Om te verbinden!

Wat was het bijzonder dat in 2015 voor het eerst de Matthäus-Passion in de Oude Kerk van Huizen uitgevoerd werd door een deel van de leden van COV Excelsior Huizen en een deel van de leden van COV Gorkum. Prachtige uitvoeringen! Onder de bezielende leiding van dirigent Toon de Graaf. 1500 bezoekers zijn er over de drie jaren verspreid getuige van geweest.

Het jaar 2019 is gebruikt voor het aanpassen van de visie en missie van de Stichting Matthäus-Passion Huizen. De stichting wil namelijk ook voor de toekomst de uitvoering van dit magistrale muziekstuk behouden voor Huizen. En meer dan dat. De Stichting wil de uitvoering juist een Huizer Matthäus-Passion laten zijn.  Je zingt in een prachtige oude kerk samen met hen die zich ook met Huizen verbonden weten. Je luistert naar een uitvoering met zangers die je kunt kennen. Ook zit je naast mensen die misschien wel je buren zijn. Het mooie barokorkest komt uit de regio, evenals de nieuwe dirigent, Wouter Verhage, die graag wil investeren in projecten die juist bij de 21e eeuw horen.  

De nieuwe insteek van de Matthäus-Passion Huizen (MPH) is tweeledig geworden en onderdeel van de beweging in Huizen die het dorp mee wil laten bruisen en die juist saamhorigheid in Huizen wil bevorderen. Dit alles onder de slogan: “Passie Verbindt!”.

De Stichting vindt de weg naar de uitvoering toe net zo belangrijk als de uitvoering zelf. Ook die reis moet voor de betrokkenen op Huizen enerverend en verbindend zijn. In Huizen is niet alleen veel muzikaal talent. Er zijn ook vele cultuurliefhebbers. En last but not least, voor veel inwoners neemt religie een belangrijke plaats in hun leven in.  Hoe mooi is het als we ook op weg naar de uitvoering projecten lanceren die alle groepen aanspreekt en verbindt.


In de aanloop naar de uitvoering willen we projecten bedenken en faciliteren die participatie en verbinding centraal stellen. Een aantal voorbeelden van deze activiteiten waren voor 2023 het ‘kopje thee met Bach’, hetgeen 17 februari 2023 in de Bibliotheek van Huizen heeft plaatsgevonden. Oktober daaraan voorafgaand was er het meezing-uur in de Oude Kerk. 5 april 2023 kwamen vluchtelingen en bewoners van VoorAnker om de generale repetitie mee te maken. 1 april 2023 kwamen we in de Krachtcentrale bij elkaar om onder de bezielende leiding van theatermaker Johan Verheij, het verhaal achter de Matthäus-Passion te bespreken met theoloog en zanger Bas van der Graaf en dirigent Wouter Verhage. Zo mooi als mensen vanuit totaal verschillende achtergronden samen in gesprek zijn over wat de uitvoering van de Matthäus-Passion met hen doet en waar het verhaal vandaan komt. Dat geeft verwondering en begrip voor elkaar.

We willen onze ideeën ook zeker verbinden met andere initiatieven in Huizen.  Het lijkt ons mooie om bijvoorbeeld een kunstwedstrijd uit te schrijven waar jongeren en ouderen van Huizen hun talenten kunnen laten zien. Hoe mooi zou het zijn als bijvoorbeeld middelbare scholieren uitgedaagd worden om een rap te maken over hun passie in hun leven.  

Gaandeweg de jaren willen we meer organiseren.  Daartoe hebben we ook ambassadeurs geworven. Ambassadeurs die vanuit hun achtergrond mede cultuur, onderwijs, kunst, muziek en religie verbinden en met hun inspiratie ons verrijken bij het organiseren van “Passie Verbindt-projecten”. Op de vraag van één van de ambassadeurs wat begunstigers voor voordeel hebben in relatie tot hun financiële bijdrage, gaven wij aan dat meer saamhorigheid in het dorp, verbinding met elkaar, een prachtig resultaat is. Saamhorigheid die duurzaam is. We willen dat mensen trots worden op het feit dat ze mee investeren in ontmoeting en de cultuur van Huizen: een cultuur van samen!