Passie Verbindt | Matthäus-Passion Huizen

Passie Verbindt

De Huizer Matthäus-Passion – Om te verbinden!

Wat was het bijzonder dat in 2015 voor het eerst de Matthäus-Passion in de Oude Kerk van Huizen uitgevoerd werd door een deel van de leden van COV Excelsior Huizen en een deel van de leden van COV Gorkum. Prachtige uitvoeringen! Onder de bezielende leiding van dirigent Toon de Graaf. 1500 bezoekers zijn er over de drie jaren verspreid getuige van geweest.

Het jaar 2019 is gebruikt voor het aanpassen van de visie en missie van de Stichting Matthäus-Passion Huizen. De stichting wil namelijk ook voor de toekomst de uitvoering van dit magistrale muziekstuk behouden voor Huizen. En meer dan dat. De Stichting wil de uitvoering juist een Huizer Matthäus-Passion laten zijn.  Je zingt in de prachtige Oude Kerk samen met hen die zich ook met Huizen verbonden weten. Je luistert naar een uitvoering door mensen die je kunt kennen. Ook zit je naast mensen die misschien wel je buren zijn. Het mooie barokorkest komt uit de regio, evenals de nieuwe dirigent, Wouter Verhage, die graag wil investeren in projecten die juist bij 21e eeuw horen.  

De nieuwe insteek van de Matthäus-Passion Huizen (MPH) is tweeledig geworden en onderdeel van de beweging in Huizen die het dorp mee wil laten bruisen en die juist saamhorigheid in Huizen wil bevorderen. Dit alles onder de slogan: “Passie Verbindt!”.

De nieuwe MPH gaat gezongen worden door twee gelegenheidskoren en een kinderkoor. De deelnemers komen uit Huizen of zijn daar sterk mee verbonden. Dit laatste kan bijvoorbeeld zo zijn als je niet in Huizen woont, maar er wel werkt. Met elkaar ga je samen op weg naar een prachtige uitvoering. Een uitvoering voor hen die van muziek houden of de inhoud van de uitvoering juist vanuit hun geloof/levensbeschouwing willen beleven.

In oktober gaan de audities plaatsvinden.  Koren in Huizen worden aangeschreven om hun leden op deze mogelijkheid te wijzen. Wat zal dat een ervaring zijn dat je een keer niet met je eigen koor zingt, maar met een samengesteld koor uit Huizen. Ook zij die niet op een koor zitten en graag zingen worden uitgenodigd. Als je geen tijd hebt om een heel jaar te zingen, kun je wel in twaalf keer de kans krijgen om mee te doen.

Daarnaast vinden we als Stichting de weg naar de uitvoering toe net zo belangrijk als de uitvoering zelf. Ook die reis moet voor de betrokkenen op Huizen enerverend en verbindend zijn. In Huizen is niet alleen veel muzikaal talent. Er zijn ook vele cultuurliefhebbers. Dat bewijst alleen de Kunst- en Cultuurmarkt al.  En last but not least, voor veel inwoners neemt religie een belangrijke plaats in hun leven in.  Hoe mooi is het als we ook op weg naar de uitvoering toe projecten lanceren die alle groepen aanspreekt en verbindt. Daarnaast constateren we dat er ook veel inwoners zijn die daar toch buiten vallen en wie het veel minder lukt om te participeren. Ook hen willen wij uitnodigen om deel te nemen aan de beweging van saamhorigheid. Daarom hebben we ook gekozen voor het eerder genoemde allesomvattende motto: “Passie Verbindt!”.

In de aanloop naar de uitvoering willen we projecten bedenken en faciliteren die participatie en verbinding centraal stellen. We hebben ons daarom ook aangesloten bij de werkgroep: Huizen voor Saamhorigheid. We willen onze ideeën ook zeker verbinden met andere initiatieven in Huizen.  We willen bijvoorbeeld een kunstwedstrijd uitschrijven waar jongeren en ouderen van Huizen hun talenten kunnen laten zien. Hoe mooi zou het zijn als bijvoorbeeld middelbare scholieren uitgedaagd worden om een rap te maken over hun passie in hun leven.  

Dit moeten we natuurlijk ook als ontwikkeling in de tijd zien. Niet alles kan in één keer. We concentreren ons op dit moment eerst op de audities. Dat is op zich al een heel gebeuren. Gaandeweg de jaren willen we meer organiseren.  Daartoe hebben we ook ambassadeurs geworven. Ambassadeurs die vanuit hun achtergrond mede cultuur, onderwijs, kunst, muziek en religie verbinden en met hun inspiratie ons verrijken bij het organiseren van “Passie Verbindt-projecten”. Op de vraag van één van de ambassadeurs wat begunstigers voor hun bijvoorbeeld financiële bijdrage terug krijgen gaven we met elkaar aan dat dat saamhorigheid in het dorp moet zijn. Saamhorigheid die duurzaam is. We willen dat mensen trots worden op het feit dat ze mee investeren in ontmoeting en de cultuur van Huizen: een cultuur van samen!

%d bloggers liken dit: